Montážní návod

Montážní návod - nanesení lepidla

1/ Naneste na povrch pomocí lopatky dostatečné množství lepidla a hladítkem rozetřete.

Montážní návod - rohy

2/ Rohové pásky jsou již vyrobeny předohnuté do pravého úhlu*. Roh je pak správně rozměrově vázaný (půlka, celá, půlka, celá), jako při vyzdění z plných cihel.

Montážní návod - osazení pásek do lepidla

3/ Obkladové pásky silně zatlačte do čerstvě naneseného lepidla. Postupuje shora dolů. Dodržujte spáru 12-14 mm.

Montážní návod - formátování přesného rozměru

4/ Obkladové pásky lze nůžkami upravit do požadovaného rozměru.

Montážní návod - spárování

5/ Navlhčeným štětcem rozetřete lepidlo, tím vytvoříte požadovanou spáru.

* Rohové obklady Izoflex nejsou předohnuté. Díky své specifické tlouštce je můžete ohnout v libovolném místě a sami tak určíte, jak bude rohový prvek vizuálně vypadat.


Podklad
Podklad musí být nosný, trvale suchý, čistý a pevný. Nejsou vhodné podklady, které propouštějí vlhkost, jsou porézní, podklady ze dřeva a na bázi bitumenů. Doporučujeme podklad vyrovnat stěrkou a napenetrovat. Velmi savé podklady je potřeba vždy ošetřit penetrací.

Bezpečnost
Produkty nejsou klasifikovány jako nebezpečné zboží dle směrnic ES. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při kontaktu s očima/ pokožkou vypláchněte vlažnou vodou, v případě potíží kontaktujte lékaře. Při požití vypláchněte postiženému ústa a kontaktujte lékaře. Postiženého udržujte v klidu, nevyvolávejte zvracení.

Dodavatel a výrobce nenese žádnou odpovědnost za nedodržení návodu k použití. Doporučujeme svěřit montáž odborné firmě.

Svým zákazníkům nabízíme montážní servis.