Manipulace a skladování

Cihlové obklady a speciální lepidlo se musí přepravovat i uchovávat v suchu a ochránit před mrazem.

Trvanlivost cihlových obkladů je neomezená, pokud jsou uchovávány v suchu při teplotě nad 5 °C.

Trvanlivost speciálního lepidla – viz. nálepka na kyblíku